Landsarkivet: Ljussättning lyfter fram Landsarkivets arkitektur

Landsarkivet som ritades av arkitekten Gustaf Améen och stod klara 1911 är en annorlunda och spännande fastighet i en unik miljö. För att skapa detta har vi med varsam hand utformat ljussättningen för att lyfta fram och förstärka byggnadens karakteristiska arkitektur.

Landsarkivet skulle ansvara för alla offentliga arkivhandlingar i Västra Götalands län och för deponerade arkiv från privatpersoner, stiftelser, företag med flera. Byggnaderna är belägna bakom Kungsportsavenyn längst upp mot Götaplatsen i Göteborg. De är fortfarande idag representativa byggnader som genomgått omfattande renoveringar och fått en modern tillbyggnad som tar väl hand om den historiska delen. Arkitekter var  T+E arkitekter AB. Vårt uppdrag var förutom ljusdesign att projektera el- och teleanläggningar för byggnaderna från 1911.

Fastighetens hyresgäster bedriver vitt skilda verksamheter, därför har vi lagt stor vikt vid att tillgodose respektive verksamhet en god och attraktiv belysning. Det finns en grund i ljussättningen vilket ger utrymme för förändringar och anpassningar efter önskad verksamhet. Till detta har vi adderat olika belysningslösningar för att accentuera detaljer och viktiga delar av fastigheten, samt gett varje hyresgäst utrymme att förstärka sin egen verksamhet med hjälp av ljus. Landsarkivet är idag en attraktiv plats för möten och inspiration. En historisk byggnad som med sin starka karaktär gått vidare till att bli en modern plats för kontor och andra verksamheter.