Grännabergets nya vindkraftspark

Grännabergets vindkraftspark med 13 vindkraftverk om totalt cirka 30 MW och en årsproduktion på 65 GWh togs i drift våren 2011. Vindkraftparken är därmed en av södra Sveriges största vindkraftparker.

Grännabergets vindkraftspark har 13 vindkraftverk om totalt cirka 30 MW och en årsproduktion på 65 GWh. Vindkraftparken är ansluten till Jönköping Energis elnät i området via dels ett 20 kV-uppsamlingsnät, och dels en 40 kV-förbindelse till en kraftstation utanför Gränna.

I projektet hjälpte Rejlers att ta fram nätanslutningsavtal med vindkraftexploatörer samt ansvarade också för projektering av regionledningar, stationer och uppsamlingsnät. Vi medverkade även vid entreprenadupphandlingen och agerade som rådgivare till Jönköping Energi Nät AB.

Vindkraft är en betydande energikälla i omställningen av energisystemet och kommer fortsätta växa de kommande åren. Våra specialister är redan involverade i ett antal stora vindkraftprojekt och efterfrågan på tjänster inom området är stor.