Fortum Värme: Stockholm får Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk

Fortum Värme bygger Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk KVV8. Satsningen vid Värtaverket i Stockholm är ett led i att skapa en mer hållbar energiförsörjning i länet. I drift kommer anläggningen minska utsläppen av koldioxid. Rejlers konsulter är involverade i ett flertal olika delprojekt kopplat till projektet.

Värtaverket har i drygt hundra år varit en viktig del av Stockholms energiförsörjning. Till en början bidrog verket till elektrifieringen av stadens spårvagnar och gatubelysning och i takt med att Stockholm elektrifierades byggdes produktionsanläggningen ut. Under 1970- och 80-talen byggde Stockholm ut sitt fjärrvärmenät och ersatte många små oljepannor med fjärrvärme. I början av 2000-talet tog Fortum Värme ett viktigt strategiskt beslut att på sikt fasa ut de anläggningar som eldades med fossila bränslen och istället satsa på förnyelsebar energi i form av biobränslen. Då föddes planerna för KVV8.

Hans Falk är Fortum Värmes ansvarige för El på plats.
– Jag är väldigt nöjd med den kompetens som finns på Rejlers. Många av de erfarna konsulterna som är inne i projektet har jag anlitat tidigare i andra liknande projekt runt om i staden och jag har fullt förtroende för dem.

Rejlers har hjälpt Fortum Värme i olika faser av projektet med alltifrån projektering till att ta fram förfrågningsunderlag och som ett stöd under upphandlingsarbetet. Nu finns Rejlers med för att övervaka och kontrollera delar av bygget. Områden som kraftförsörjning, belysning, hög- och lågspänning samt el faller under konsulterna på Rejlers uppdrag.

– Utmaningen i stora uppdrag av den här typen handlar mycket om teknik men även om samarbete och samordning med andra discipliner. Just i KVV8 har det också handlat om utrymme. Det är mycket utrustning och kablar som ska samsas på en liten yta. Ofta börjar man med att göra insidan sedan klär man på skalet men här har vi gjort tvärtom. Det exponerade läget har ställt stora krav på exempelvis utformning och bullerdämpning, säger Rolf Hjortholt.