Tryggare ljussättning i Lilla Blecktornsparken

Behov

Lilla Blecktornsparken har gamla anor. Den har sitt namn efter malmgården Lilla Blecktornet som uppfördes 1787 för fabrikören Niklas Sjöberg. Gården finns fortfarande finns kvar i parkens sydöstra del. Själva parken anlades 1929 till 1937 efter ritningar av Per Olof Hallman.  När parken rustades upp 2016 till 2017 var uppdraget att framhäva miljöerna, men också att göra den tryggare.

Lösning

Parken har fått ny belysning längs parkvägar som på vissa ställen har kompletterats med spotlights riktade mot omkringliggande växtlighet för att framhäva parkens former. Några högre master med spotlights har inordnats i parkens möblering.

Resultat

En vacker och trygg park som lyfter fram parkens skönhet och gamla anor.

Tryggare ljussättning i Lilla Blecktornsparken.