Upprustning av Tuvanparken/Strandtorget

Behov

Tuvanparken skulle rustas upp och sammanlänkningen till promenadstråken vid Bällstaån via den urbana mötesplatsen Strandtorget göras tydligare. Den naturligt sluttande terrängen skulle användas för att skapa naturliga mötesplatser som också skulle förstärkas med hjälp av belysningen.

Lösning

En scen som kan byggas upp med belysta gradängerna som läktare. Det finns även en brygga med belysning under bänkarna där besökare kvällstid kan ta en paus nere vid vattnet och njuta av konstverket av Martin Karlsson Tebus, vackert belyst med en spotlight. Belysningen längs parkvägar har rustats upp och de fina planteringarna är belysta med pollare.

Ljsdesign konstverk

Resultat

En inbjudande plats för möten och vila med som lyfter fram konsten, kontrasterna i materialval och skapar en trygg park för alla åldrar.

Ljusdesign promenad