Ökad överföringskapacitet och driftsäkerhet i stamnätet

Behov

I södra Sverige behöver både överföringskapaciteten och driftsäkerheten i stamnätet förstärkas. När befolkningen ökar, ökar också behovet av el.

Lösning

Rejlers har en egenutvecklad projekteringsmiljö där man på ett kvalitetssäkert och klimatsmart sätt simulerar hur förnyelsen av ledningen genomförs på bästa sätt. Mellan stationerna i Hurva och Sege finns en luftledning på 400 kV. Rent tekniskt handlar det om att med hjälp av smarta objekt och automatiserad mängdning göra en detaljprojektering av den drygt 40 kilometer långa luftledningen under pågående drift.

Resultat

Projekteringstiden minskar och det är också enkelt att simulera hur den fysiska miljön påverkas. Ett effektivt sätt att modernisera näten med hjälp av digitala tekniker som ger högre kvalitet.

Tjänster som erhålls under projektet:

 • Projektledning
 • Detaljprojektering av kraftledning
 • Inmätning
 • Stolpplacering
 • Jordning
 • Laserskanning
 • OPGW-projektering
 • Ritningsframtagning
 • Borrplan
 • Materiallistor
 • Visualisering
 • Beräkning av nya stolpar
 • Beräkning av nya fundament
 • Tillverkningsritningar
 • BAS-P och BAS-U
 • Utredningar
 • Magnetfältsberäkningar
 • E-fältsberäkningar
 • Kompletta upphandlingsunderlag enligt AB04 och AMA