Gruvdrift på frammarsch i Kiruna

På en ständigt växande världsmarknad för mineraler sticker järnmalmsprodukter från svenska Malmfälten ut som världsledande.

Med tillgång till den unika geologin i Malmfälten och en lång och gedigen kompetens inom gruvbrytning och pelletisering går LKAB starka in i framtiden.

I Kiruna bakom berget Kiirunavaara ligger LKABs anriknings- och pelletsverk – byggt 2008 – som idag årligen producerar cirka fem miljoner ton högkvalitativa pellets. Byggnaden har en takyta på 40 000 kvadratmeter och innehåller bland annat den 40 meter långa roterande ugnen där pelletsen värms till 1250 grader Celsius. Den nya anläggningen innehåller även en utfraktningsanläggning till den nya laststationen inom Kirunaterminalen.

När det nya verket togs i drift innebar det också slut på leveranserna av råmalm från Kiruna. LKAB levererar nu endast malm i form av pellets från gruvan.

Under bygget av anriknings- och pelletsverket var ett flertal ingenjörer från Rejlers involverade i projektet. Uppdragen innebar programmering och idrifttagning av ett styr- och övervakningssystem (DCS-system) samt idrifttagning av el- och instrumentutrustning vid processanläggningen.