Gefleortens Mejeri: Mejeri får ny styrning

Gefleortens Mejeri startade redan 1937 och är idag ett modernt mejeri beläget just utanför de centrala delarna av Gävle. Produktionen är idag uteslutande inriktad på färska mjölkbaserade produkter.

Produktionsvolymen omfattar drygt 40 miljoner kilo som kommer från ett 80-tal gårdar runt om i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. Ett 20-tal gårdar producerar KRAV-märkt mjölk motsvarande 13 procent av den totala produktionen.

Rejlers har fått förtroendet att byta ut befintliga styr- och övervakningssystem för den totala processen förutom vissa avgränsade avsnitt. De befintliga systemen ska nu ersättas av nya system från ABB. I uppdraget ingår även att skapa nya funktionsunderlag för programmeringen. ABBs ProBase-bibliotek framtaget för mejeri- och bryggeribranschen kommer att användas för programmeringen. Utöver detta ingår även en del konstruktion av spänningsmatningar och nätverk. Uppdraget innebär en inbrytning på en för Rejlers ny bransch.