Nytt sileri ger miljövinster vid BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har sedan 2010 investerat i miljöförbättrande åtgärder vid anläggningen i Gävle. År 2014 sjösattes projektet ”Gävle Environmental -15” med omfattande investeringar i bland annat fiberlinje 1 och 2 för oblekt massa och med målsättning att klara myndigheternas nya krav för brukets utsläpp till vatten.

I projektet ingick även ombyggnation och förbättringar av det gamla sileriet som varit i bruk sedan 1960-talet. Rejlers har deltagit i projektet med uppdrag omfattande instrument- och funktionsprojektering samt programmering av styr- och operatörssystem.

I Rejlers uppdrag ingick aktivitetsplanering, planera och leda funktionsutrednings-, projekt- och arbetsgruppsmöten. Vidare ingick att kartera och sammanställa befintlig dokumentation och upprätta I/O-listor. Rejlers ansvarade även för planering och ledning av FAT. Vid utcheckning och idrifttagning deltog Rejlers också med funktions- och dokumentationsstöd.

Instrumentprojekteringen omfattade nödvändig fält- och kretsdokumentation, konstruktion av terminalskåp upprättande av förfrågningsspecifikationer för fältutrustning och montage. I arbetet ingick även framtagning av rivningsunderlag för cirka 250 kretsar i befintlig rejekthantering. Delar av konstruktionen krävde SIL-klassning.

Funktionsprojekteringen för det nya sileriet omfattade förutom 380 nya kretsar omprojektering av befintliga funktioner som påverkades i fiberlinje 1 och 2 samt utgående rivning av utgående kretsar. Programmeringsunderlag upprättades också i form av förreglingsscheman, funktionsblad samt I/O-listor. Slutligen upprättades även signallista för signaler via signalöverföring till fabriksinfosystemet och andra system.

Programmering av styr- och operatörssystem utfördes enligt upprättade konfigureringsunderlag. I uppdraget ingick också uttestning och drifttagning av systemet.

I projektet ingick mer än 950 kretsar och cirka 3 500 dokument skapades/reviderades.
Totalt upparbetades cirka 10 000 timmar fördelade på konstruktion och programmering samt utcheckning och idrifttagning. Från Rejlers medverkade 10-12 personer i projektet.