Rökgasrening i Svappavaara

LKAB satsar kontinuerligt på miljöförbättrande åtgärder i företagets anläggningar.

2012 togs investeringsbeslut på 1,5 miljarder kronor i tre rökgasreningsanläggningar för pelletsverken i Malmberget och Svappavaara. Investeringen I Svappavaara innebär en modernisering av en anläggning från senare delen av 80-talet. Den genomförs för att möta moderna miljökrav samt att reningen ska vara dimensionerad för en kraftig produktionsökning. Restenergi kommer också att kunna återvinnas tack vare investeringen.

I samband med ombyggnaden har Rejlers erhållit förtroendet att ansvara för projektering av dammutsugning, ventilation och rökgasrening.