Lesjöfors Fjädrar AB: Plockrobotcell för industrifjädrar till pulverlackeringslinje

Bakgrund

Lesjöfors Fjädrar AB tillverkar industrifjädrar och banddetaljer till kunder inom olika branscher i hela världen. Lesjöfors Fjädrar var i behov av en automatiserad lösning för avplockning av fjädrar från en pulverlackeringslinje. Projektets mål var att underlätta och förbättra personalens ergonomi samt effektivisera produktionen.

Utmaning

Industrifjädrarna som ska plockas hänger på en galge som transporteras med hjälp av en conveyorbana. Dessa galgar kommer med 8 sekunders mellanrum. Fjädrar inklusive galgen ska lyftas av och läggas ner på en transportbana för vidarehantering.

lesjofors-fjadrar_robotcell_500.jpg

Till en början kom fjädrarna två och två hängandes på en galge. En del av automatiseringen var också att kunna transportera fler fjädrar åt gången. Det betyder att en ny galge som kan ta fyra fjädrar istället för två behöver konstrueras. Fjädrarna som ska plockas kommer nu antingen två och två eller fyra och fyra.'

Rejlers utmaning var att konstruera två olika gripdon, en som kunde fånga upp fjädrarna och lägga ned dem på transportbanan och en som kunde plocka upp galgen och hänga tillbaka den på conveyorbanan. Allt detta med en cykeltid för robotcellen på max 8 sekunder.

Fjädrarna har olika form och storlek. Gripdonen ska kunna hantera alla olika typer av varianter på fjädrar utan att förstöra lacken på de nylackerade fjädrarna.

Lösning

I uppdraget tog Rejlers ett helhetsåtagande vilket innebar konstruktion, tillverkning, montering, idriftsättning samt CE-märkning av en komplett robotcell. Robotcellen plockar automatiskt ner fjädrar från en pulverlackeringslinje (conveyorbana) och lägger ner fjädrarna på en transportbana som för fjädrarna vidare till ett vridbord. Den tomma galgen, som transporterade fjädrarna, hängs automatiskt tillbaka på conveyerbanan.

Följande åtaganden ingick:

 • Projektledning
 • Komplett konstruktion av robotcell
 • Konstruktion av två robotverktyg - mekanik och pneumatik
 • Konstruktion av elsystem
 • Programmering av två robotar samt simulering i robotstudie
 • PLC-programmering
 • Tillverkning och inköp
 • Montering och testkörning av robotcell i Rejlers verkstad
 • FAT - Factory Acceptance Test
 • Nedmontering av robotcell
 • Arbetsledning vid installation av robotcell hos kund
 • SAT - Site Acceptance Test
 • Komplett CE-märkning av robotcellen med tillhörande teknisk fil

Resultat

Rejlers lösning resulterade i en effektivare produktion där en större volym fjädrar kan produceras på kortare tid. Robotcellen klarar av cykeltiden på under 8 sekunder och kan därmed ta 3 600 lyft på en arbetsdag på 8 timmar.

Med hjälp av den nya galgen som tar fyra fjädrar istället för två kunde kapaciteten av produktionen dubbleras. Robotcellen eliminerar tunga lyft för medarbetarna samt förbättrar deras arbetsmiljö.