Stora Enso Skoghall: Systembyte CTMP 2020

Bakgrund

IO-enheter och optokopplare som används till processtationerna 21 och 23 har passerat sin livslängd och är klassade som föråldrade (obsolete) sedan 2010. Vid mätningar har det konstaterats att ca 10% av optokopplarna har visat sådana åldersskador att de kan orsaka tillfälliga stopp i anläggningen.

Utmaning

Byta ut den föråldrade elektroniken med ny modern och återansluta den under höststoppet för att kunna säkerställa att driften är stabil.

Lösning

Rejlers har projekterat underlag för byte av de befintliga montageplåtarna i IO-skåpen och ersatt dessa med nya där nya distribuerade IO-enheter är monterade.

Stora delar av den befintliga dokumentationen var gjord i Autocad och även en del tabeller, därför fick informationen för bland annat förbindningstabellerna konverteras till Excel och ritningarna fick rättas upp med nya IO-moduler och nya mellan-relän.

För att utcheckningen skulle bli så smidig som möjlig skapades prioriteringslistor där driften från CTMP kunde prioritera vilka drifter som driftsättarna skulle börja med och där IO-plåtarna kunde prioriteras utefter.

Placeringskartor över anläggningen togs fram där endast berörda drifter markerades och delades så att alla som var med för att ta i drift kunde gå in och titta på samma dokument.

Resultat

Under höststoppet checkades 169 drifter ut, 1 476 IO-signaler testades mot system, varav 167 drifter med 1 453 signaler checkades ut under tre dagar.

I projektet har 894 dokument justerats och 185 skapats och lämnats åter till Stora Ensos filhanteringssystem.
Vilket har resulterat i en fortsatt säker och stabil drift för Stora Enso Skoghall.