Strömsholmen AB: Turnkey leverans för ökad kvalitetssäkring

I samarbete med Strömsholmen AB togs denna helhetslösning fram där Rejlers varit med från ax till limpa och ombesörjt såväl teknisk utveckling inom flertalet områden som tillverkning och idrifttagning hos kund.

Utmaning

För att öka personsäkerhet och kvalitetssäkring vid slutgiltig kontroll av produkter från Strömsholmens fabrik, ombads Rejlers att utveckla samt leverera en helhetslösning.

Lösning

Med hjälp av Strömsholmens produktkännedom tillsammans med kunskap inom projektledning, el/automation, mekanik och maskinsäkerhet hos Rejlers togs denna helhetslösning fram, en så kallad turn-key leverans. Tillverkning, montage och fabriksacceptanstest (FAT) genomfördes i tillsammans med en samarbetspartner.

Efter godkänd FAT transporterades riggen 120 mil från Luleå ner till kund i Tranås. Där genomfördes slutgiltigt acceptanstest (SAT) och Rejlers stod för idrifttagning och utbildning av berörd personal.

Resultat

Testriggen innefattar såväl kundanpassat HMI, automation samt hydraulik och mekaniska lösningar. Riggen hjälper kunden att på ett kontrollerat och säkert sätt prova samt verifiera sina produkter. Samtidigt sker automatisk lagring av mätdata av genomförda tester till kundens egen databas.

Förutom höjd säkerhet och kvalitetssäkring genomförs testningen mer tidseffektivt. Testriggen är en helt fristående modul för att möta kundens mål om en ökad flexibilitet i produktionsflödet.

"HSE har gett oss en boost då det känns tryggt att arbeta runt utrustningen. Flödesmässigt har det varit en förstklassig uppgradering i hur vi jobbar med enstycksflöde från och med den."