Radon- och strålningsmätning i bergtäkter

Rejlers utför regelbundet mätningar i bergtäkter för beräkning av aktivitetsindex och radonklassificering av fast- och krossat bergmaterial. Även bergmaterial i återvinningsanläggningar kan undersökas på samma sätt.

Berg innehåller naturligt en viss mängd av radioaktiva ämnen som avger strålning och radon, vilket vid för höga halter kan utgöra en hälsofara.

Aktivitetsindex beräknas från uppmätta strålningsnivåer för fast- och krossat berg, och är vidare kopplat till restriktioner för användning av berget som byggmaterial. För användning av bergmaterialet vid grundläggning av hus görs även en radonklassificering.

För mätning använder Rejlers en gammaspektrometer av typen RS-230 BGO Super Spec som har en detektor med högsta känslighet.

projekt-infrastructure-radon-stralning-750.jpg

Strålningsmätning med gammaspektrometer i bergtäkter och krossanläggningar.

projekt-infrastructure-radon-stralning-1-750.jpg

För mätning använder Rejlers en gammaspektrometer av typen RS-230 BGO Super Spec som har en detektor med högsta känslighet.

Fakta

Teknik: RS-230 BGO Super Spec
Kund: Svevia, ABTbolagen, TeMaKon, Skanska
När: 2022