Mälarbanan

År 2012 startade projekt Mälarbanan utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll, från två spår till fyra spår. Med utbyggnaden får då pendeltågen egna spår i mitten och fjärrtåg och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. När pendeltågen får egna spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och utbyggnaden bidrar även till stadsutvecklingen samt underlättar arbetspendling i den växande Mälardalsregionen.

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en temporär järnvägsstation i Sundbyberg. Uppdraget är en del av projekt Mälarbanan, Trafikverkets satsning på att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. En järnvägstunnel planeras under centrala Sundbyberg för att ge plats för fler grönområden och promenadstråk i staden och den temporära järnvägsstationen blir viktig för att kunna upprätthålla trafik och service.

Projekteringen omfattar uppbyggnaden av en temporär järnvägsstation, för att uppfylla krav i samband med Trafikverkets utbyggnad av järnvägen, från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. I projekteringen ingår att stationen är tillgänglig och i drift under tiden som järnvägstunneln i Sundbyberg uppförs. Rejlers uppdrag innefattar bland annat att ta fram program-, system-, och bygghandlingar samt ansvara för teknisk utredning och dokumentering. Uppdraget påbörjas under 2021 och beräknas vara slutfört i oktober 2023.