NUVA-Alex

Dagens vägskyddsanläggningar byggda i reläteknik fasas ut och ersätts av Alex (Automatic Level Crossing). Den nya tekniken innebär ett förändrat arbetssätt eftersom dagens reläbaserade system togs fram i en tid när det var brukligt att bygga allt själv och från grunden.

Det nya arbetssättet kräver dock ett stort ansvar på detaljnivå. Om en delkomponent inte längre kan inhandlas behövs ett säkerhetsbevis för att få ersätta den med en annan komponent. En tidsödande och dyrbar process. När väl en komponent är utbytt är det dags för nästa. Att bygga komplexa system med lösa komponenter är en kunskap som håller på att gå ur tiden. Datoriserade styrsystem är idag ett mer självklart val.
Trafikverket har upphandlat projekteringen av 16 nya vägskyddsanläggningar av typen ALEX-vägskyddssystem, där fyra av vardera typerna helbom, halvbom, GC-väg och ägovägsbom ska projekteras. Rejlers var en av fyra utvalda konsultfirmor som fick uppdraget.

Projekteringen omfattar framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling för utförandeentreprenad avseende utbyte till vägskyddsanläggning "Alex" samt anpassning av regelverk till vägskyddsanläggning ”Alex”. Utöver projekteringen ingår även byggplatsuppföljning (BPU) för två anläggningar samt option för två anläggningar.

Uppdraget i sin helhet består av följande:

  • Framtagande av fyra upphandlingsdokument och bygghandling för utförandeentreprenad avseende utbyte till vägskyddsanläggning ”Alex”.
  • Anpassning av regelverk till vägskyddsanläggning "Alex".
  • Säkerhetsgranskning signal
  • Ibruktagningsledare (IBTL)
  • Byggplatsuppföljning (BPU) för två anläggningar samt option för två anläggningar

Läs mer om Alex på Trafikverket,
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/vagskyddsanlaggningar/alex/