Opto 2.0 Järna - Katrineholm - Åby

Det befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen för sträckan Järna – Katrineholm – Åby har idag passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov uppgraderar vi fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet.

Optofibernätet har sedan början av 90-talet löpande kompletterats som en del av Trafikverkets nationella optofibernät, men i huvudsak används dock fortfarande de kablar som plöjdes ned i banvallen i början av 90-talet. Projektet (Opto 2.0.) är helt drivet av underliggande behov av datakommunikation i anslutning till väg och järnvägsnät varav sträckan Järna – Katrineholm – Åby utefter Scanmed Öst är i behov av en robust och väl fungerande optokabelanläggning med kapacitet och flexibilitet för framtida drift och behov.

Uppdraget innebär utförande av projektering och framtagande av komplett förfrågningsunderlag/bygghandling för utförandeentreprenad, avseende förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar i projekt Opto 2.0. I uppdraget ingår det även att ta fram förvaltningsdata samt relationshandling, inkoppling/överlämnande och ev. tillståndshanteringar och anmälningar.

Syftet och målet med uppdraget är att skapa en robust och väl fungerande optokabelanläggning med kapacitet och flexibilitet för framtida drift och behov där anläggningen ska vara lätt att underhålla utan att påverka närliggande anläggningar negativt.

Läs mer hos Trafikverket,
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/nytt-fibernat-langs-med-jarnvagen--opto-2.0/