Trimningsåtgärder Mjölby

Driftplatsen Mjölby är belägen på södra stambanan i Östergötland och är en viktig knutpunkt där även godsstråket genom Bergslagen ansluter. Tågtrafiken är omfattande med en blandning av både snabba och långsamma persontåg och tung godstrafik. Mjölby är en av de strategiskt viktigaste noderna i Sveriges järnvägssystem. Både för snabbtågen mellan Stockholm-Malmö/Köpenhamn och den viktiga godstrafiken mot kontinenten för Sveriges basindustrier.

Rejlers ska på uppdrag av Trafikverket projektera och leverera förfrågningsunderlag, bygghandling samt byggplatsuppföljning av en ny plattform invid spår 6 på Mjölby driftplats med tillhörande utrustning i form av informationsutrustning, väderskydd, anslutningar, belysning, plattformstak samt erforderliga BEST-arbeten. Därutöver ska ca 400 meter spärrstaket anläggas mellan spår 5 och 6 samt en befintlig signal uppdateras till huvudljussignal.

Rejlers bidrar med kunskap och kompetens för att möta dagens och framtida behov:

 • En ny plattform med total längd på 255 meter och minst 4,5 meter bred anläggs intill spår 6.
 • Den nya plattformen ska även inneha tak, sittplatser, trafikinformation.
 • En hiss som förbinder befintlig GC-tunnel med den nya sidoplattformen ska anläggas.
 • Serviceväg till plattformen för underhållsfordon ska finnas.
 • Ett spärrstaket ska anläggas mellan spår 5 och spår 6.
 • Spårväxlar rivs.
 • Signaler rivs.
 • Nya dvärgsignaler anläggs andra slopas och en uppgraderas till huvuddvärgssignal
 • Omgenerering av ställverk ska göras.
 • Spår 22 och 23 förlängs ca 5 m vardera. De ska medge uppställning av 2 st. 75 m långa fordon.
 • Befintliga spår 22 och 23 ersätts med nytt spårmaterial
 • Kontaktledning förlängs i motsvarande omfattning som spår 22, 23.
 • Befintlig spårväxel 472b (nya 474).
 • Plocka bort plattformsbommarna fysiskt och från ställverket.
 • En ny closeup signal 100 m norr om signal 162 fast för södergående tåg (motsvarande funktion som signal 159 har).