Umeå Östra

Umeå Östra ligger på Stambanan genom Övre Norrland, bandel 147. Redan i dagsläget är kapaciteten ansträngd genom Umeå. I framtiden vill man utöka både gods- och persontrafik på sträckan.

Rejlers ska på uppdrag av Trafikverket projektera och leverera förfrågningsunderlag och bygghandling för ombyggnation av plattform och växlar i utförandeentreprenad. I uppdraget ingår även tillståndshantering, anmälningar, framtagande av funktionsbeskrivning för ställverk 95 samt byggplatsuppföljning.

På Umeå Östra finns behov av fler plattformslägen och att korta vändande tåg från Umeå central ska kunna ställas upp utan att hindra möte. I dagsläget finns en 470 meter lång plattform vid spår 52 och en 141 meter lång plattform vid spår 51. Denna ombyggnation möjliggör en framtida utökning av gods- och persontrafiken på sträckan och medför ett mer kostnadseffektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt underhåll och felavhjälpning i anläggningen.

Umeå Östra projektet har tagit in signalprojekteringen för växelanslutning NBB (Norrbotniabanan) där även inläggningen av spåranslutningen tas med i den framtida entreprenaden. Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå som gör det möjligt att resa och transportera gods i hela landet. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt då den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns.