Urspårningsskydd Samzeliibron

Samzeliibron är en viktig bro i Hallsbergs kommun som förbinder södra och norra delen av Hallsberg. Under bron passerar dagligen ett stort antal växlings- och tågrörelser som på olika sätt riskerar att skada brofästena vid en eventuell urspårning eller liknande. En sådan olycka skulle kunna leda till att bron blir obrukbar vilket skulle få mycket stora konsekvenser för Hallsbergs kommun.

Rejlers ska på uppdrag av Trafikverket projektera och leverera förfrågningsunderlag, bygghandling samt byggplatsuppföljning i syfte att skydda brostöden genom byggnation av urspårningsskydd, påkörningsskydd och utbyte av stoppbock i området under bron. Dessa åtgärder ska minskarisken för skador på bron vid en eventuell urspårning i järnvägstrafiken.

Projektet är initierad av en tidigare händelse där ett tåg spårade ur och riskerade att orsaka bron stora skador.

Uppdraget innebär i stort:

  • Byggnation av påkörningsskydd för att skydda mittstöden på bron vid en eventuell urspårning.
  • Byggnation av urspårningsskydd för att skydda södra brofästet vid en eventuell urspårning.
  • Byggnation/utbyte av ny stoppbock som uppfyller dagens regelverk.
  • Anordnande av hastighetsnedsättning i spår 2 som ska läggas ut efter arbetena med urspårningsskyddet.