Luftfartsverket: Byte av transmissionsutrustning

Det transmissionsnät som används för att koppla samman talkommunikationssystemen på Arlanda TWR samt ATCC Stockholm med radiostationer i Stockholm-Arlanda flygplats omedelbara närhet har efter många års tjänst behov av en driftstidsförlängning.

Uppdrag

Rejlers fick i uppdrag att bistå Luftfartsverket med projektledning och projektadministration inför bytet av transmissionsutrustningen. Ett viktigt krav till projektet var att hela systemuppgraderingen skulle kunna genomförs på ett säkert sätt med minimal störning för flygtrafiktjänsten, vilket ställer stora krav på planering och genomförande.

Mervärde

Rejlers erfarenhet av att arbeta i komplexa och säkerhetskritiska driftmiljöer där höga krav ställs på dokumentation och uppföljning av allt arbete innebär för LFV att projektet kan genomföras på ett systematiskt och förutsägbart sätt.