Strategi


Rejlers strategiska huvudpunkter för att uppnå målen är:

  • Att möjliggöra acceleration för våra kunder i deras affär

  • En balanserad kundbas med en differentierad konjunkturkänslighet

  • Tillväxt i Norden, framförallt i storstadsområdena, genom organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv
  • En tydlig företagskultur och ett högt värderat varumärke
  • En attraktiv arbetsplats med hälsoprofilering, engagerade medarbetare och ett starkt ledarskap
  • Ett ökat internationellt samarbete mellan våra kompetensområden och med partners
  • En hög organisatorisk effektivitet
  • Lokal närvaro och entreprenörskap med ett starkt säljfokus
  • Att förädla affären genom att erbjuda innovativa helhetslösningar