Nettalliansen väljer Rejlers Embriq för IT-drifttjänster

Rejlers Embriq har ingått ett avtal med Nettalliansen om leverans av IT-drifttjänster. Avtalet omfattar heltäckande IT-drifttjänster till fler än 47 energibolag över hela Norge och inkluderar implementering, drift och underhåll av infrastruktur, slutanvändarutrustning och kontorsprogram av standardtyp.

Rejlers Embriq får via avtalet ansvar för etablering och heltäckande drift, samt ansvar för integrationsstöd för framtida verksamhetsspecifika program som kommer ingå i Nettalliansens digitaliseringsprocess.

IT-tjänster från Rejlers Embriq en viktig del av digitaliseringsprocessen
Nettalliansen är ett kompetens- och inköpssamarbete för små och mellanstora nätbolag som tillvaratar ägarnas intressen genom att etablera konkurrenskraftiga och attraktiva gemensamma tjänster. De IT-tjänster som Rejlers Embriq nu ska leverera är ett viktigt bidrag till att stödja ägarbolagens digitaliseringsprocess. Nettalliansen och Rejlers Embriq har tidigare samarbetat kring leverans och drift av nya smarta elmätare (AMS) till över 180 000 hem över hela Norge.

Heltäckande tjänsteperspektiv
- Rejlers Embriq har god förståelse för branschens behov och uppfyller kraven på pris och tjänstekvalitet, som är viktiga komponenter för oss”, säger Torgeir Brovold, vd för Nettalliansen. - Rejlers Embriq ligger långt fram på digitaliseringsområdet och framstår som den mest kostnadseffektiva samarbetspartnern för Nettalliansen, avslutar Brovold.

Smart samarbete
- Vi gläder oss åt att kunna stärka Nettalliansens konkurrenskraft ytterligare, säger Renè Eriksen, verksamhetschef för Rejlers Embriq. - IT blir ett mycket viktigt medel för att nå de mål och klara de utmaningar som branschen står inför. Nettalliansen står för ett smart samarbete inom energibranschen och våra tjänster kommer att göra moderna och effektiva lösningar tillgängliga för de berörda företagen. Detta kommer att leda till väsentliga synergieffekter som kommer alla ägarna till godo, oavsett storlek och geografisk plats, säger Eriksen.  

- Vi på Rejlers Embriq gläder oss över att samarbetet med Nettalliansen utvidgas. Tack vare vår kompetens i energisektorn, betydande marknadsandel och tunga IT-kompetens kommer vi tillsammans med Nettalliansen att realisera en betydande potential. Vi ser fram emot att bidra med flexibla IT-tjänster, smarta val och strategisk användning av IT under de kommande åren, säger Thomas Pettersen, vd för Rejlers Embriq.

Om avtalet
Avtalet löper, inklusive optioner, på totalt 5 år, till ett värde om i storleksordningen 100 MNOK under perioden. Tjänsterna är under etablering och de första nätbolagen kommer att övergå till den nya plattformen redan vid årsskiftet.

Om Nettalliansen
Nettalliansen AS är ett kompetens- och inköpssamarbete som ägs av små och mellanstora nätbolag. Nettalliansen ska ta tillvara ägarnas intressen genom att etablera konkurrenskraftiga och attraktiva gemensamma tjänster som bidrar till att öka handlingsutrymmet för det lokala nätbolaget. Nettalliansen har en stark tillväxt och består för närvarande av 47 företag på ägarsidan med totalt 268 000 nätkunder. Nettalliansen ska säkra ökad kostnadseffektivitet för sina ägare och skalfördelar, samarbete och innovation är fokusområden. Detta ska vara ägarnas viktigaste verktyg för ökad konkurrenskraft, utveckling av nya affärsområden samt för att dra nytta av ägarnas kompetens genom lönsam resurssamordning.

Om Rejlers Embriq
Rejlers Embriq ingår i koncernen Rejlers och är ett företag med 160 medarbetare och en årsomsättning på närmare 400 MNOK. Rejlers Embriq bidrar till verksamhetens lönsamhet genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT. Vi utformar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar och har nordiskt fokus och förankring genom vår närvaro i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm och Motala.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Pettersen; vd Rejlers Embriq tel. +47 950 22 323, e-post: thomas.pettersen@embriq.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 08.00 CET.