Rejlers bland de första i landet med certifierade energikartläggare

Nu blir EU:s energieffektiviseringsdirektiv verklighet. Enligt Energimyndigheten är det i dag cirka 1 100 av Sveriges största företag som enligt lag måste göra en kartläggning av energiförbrukningen och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen.

- För att kunna göra energikartläggningar behöver man vara certifierad. Vi har nu gått igenom alla steg i utbildningen och kommer i dagarna att få vårt certifikat, berättar Per Sjöbom, vd Rejlers Energiprojekt.

De företag och verksamheter som omfattas av lagen står för cirka hälften av Sveriges energiförbrukning. Det finns med andra ord en stor möjlighet att minska både kostnader och miljöpåverkan. Rejlers har modeller för åtgärder som i medeltal innebär besparingar på 20 procent utöver miljövinsterna.

- Det som skiljer oss från andra aktörer på marknaden är att vi tar hand om hela processen; från att kartlägga förbrukningen, föreslå energieffektiva lösningar till att genomföra åtgärderna. Endast en rapport ger inga vinster vare sig för företaget eller miljön, säger Per Sjöbom.

En certifierad energikartläggare fungerar som en projektledare och arbetar tillsammans med företagens medarbetare för att identifiera möjligheter till energieffektivisering och ta fram åtgärder. Per Sjöbom lyfter fram vikten av samarbete och att en certifierad kartläggares främsta uppgift är att hålla samman arbetet. Samtidigt blir det ett lärande i verksamheten som innebär en allmän kompetenshöjning inom energiområdet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Per Sjöbom, vd Rejlers Energiprojekt, tel. 070 202 28 59, e-post: per.sjöbom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.