Ändrat antal aktier och röster i Rejlers

Till följd av den företrädesemission som Rejlers AB (publ) (”Rejlers” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Rejlers ändrats under april 2017. Samtliga aktier som tecknats i företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket.

Det totala antalet aktier i Rejlers har som en följd av detta ökat med 498 000 aktier av serie A, motsvarande 4 980 000 röster, och 4 668 188 aktier av serie B, motsvarande 4 668 188 röster. Per den 28 april 2017 uppgår det totala antalet aktier i Rejlers till totalt 18 087 909 aktier, varav 1 749 250 aktier av serie A och 16 338 659 aktier av serie B. Antalet röster i Rejlers uppgår per samma datum till totalt 33 831 159 röster.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mikael Lingefelt; tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se  

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.