Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2021

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med 5,0% till 677,4 MSEK (645,1)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -4,2% (6,3)
  • EBITA uppgick till 34,4 MSEK (38,8), och EBITA marginal uppgick till 5,1% (6,0)
  • EBIT uppgick till 24,2 MSEK (31,2)
  • EBIT är påverkat av förvärvskostnader om 4,1 MSEK (0,9)
  • Finansnettot uppgick till 15,2 MSEK (-3,3), positivt påverkat av valutakursförändringar av kassa i NOK
  • Resultat efter skatt ökade till 31,7 MSEK (21,4)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 1,61 SEK (1,09) och efter utspädning till 1,57 SEK (1,06)

”Trots pandemins negativa effekter och färre antal tillgängliga arbetstimmar levererar Rejlers ett EBITA-resultat om 34,4 (38,8) MSEK för det första kvartalet. Debiteringsgraden ökade månad för månad och noterade starka nivåer för mars. Detta tillsammans med att vi i dag har utsett en ny VD för Rejlers Finland gör att utsikterna för återstoden av 2021 har förstärkts”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

 

För ytterligare information kontakta:  

Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 13.00 CEST.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com