Falkenberg Energi väljer Quant Flow som integrationsplattform

Falkenberg Energi har i dagarna tecknat ett nytt avtal gällande Rejlers integrationsplattform - Quant Flow. Avtalet innebär att Falkenberg Energi fortsatt kan effektivisera dataflöden och integrationer mellan sina olika system. Lösningen medför även fördelar inför kommande mätarbyten samt för kopplingen till kommande Elmarknadshubb.

-Vi är glada över att Falkenberg Energi väljer att utöka sitt samarbete med Rejlers. Vi ser fram emot att ta ett helhetsansvar och vara delaktiga i uppbyggnaden av en än mer effektiv datahantering, säger Thomas Pettersen, VD for Rejlers Embriq.

-Med denna lösning skapar vi möjlighet till ett mer proaktivt arbetssätt, för våra kunders bästa, säger Karin Tångring, Elnätschef på Falkenberg Energi.

Om avtalet
I det nya avtalet erbjuds Quant som en SaaS (Software as a Service) till Falkenberg Energi vilket betyder att all programvara driftas av Rejlers i egen driftsmiljö alternativt i Amazon (AWS) molnlösning. Falkenberg Energi får även tillgång till Quant applikationer (webb-brukargränssnitt och integrationer), IT produktionsmiljö för drift av Quant applikation, support av IT plattform och support och underhåll av Quant programvara. Falkenberg Energi får också tillgång till en kundservice med ett webbaserat ärendesystem.

Quant - Rejlers produktportfölj för Smart Grid
Under flera år har Rejlers samlat erfarenhet från centrala AMR- och Smart Grid projekt i Norden. Utveckling av mjukvarulösningarna har pågått i samarbete med flera norska och svenska elnätsföretag och är anpassat för modern mätdatahantering samt för drift och förvaltning av smarta mätare. De viktigaste fördelarna ett elnätsföretag får med i Quant är en modern lösning med fokus på effektiv datahantering, reducerad driftskostnad med automatiserade och effektiva processer, ökade nyttoeffekter av Smart Griddata, marknadsledande säkerhet, automatisering av mätvärdekedjan och sist men inte minst en säker hantering av elhubben.

Om Falkenberg Energi AB: Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag med en av Sveriges starkaste miljöprofiler för energiföretag. Tillsammans jobbar vi utifrån visionen ”Energi för en hållbar framtid”. Falkenberg Energi var först i landet att bara sälja Bra Miljöval märkt el till alla sina kunder, redan 2004. Fjärrvärmen är 100 % fossilfri och fordonsflottan 100 % fossiloberoende. Företaget är till 99,6 % förnybart enligt senaste klimatbokslutet. Falkenberg Energi distribuerar 360 GWh el till 15 000 kunder inom Falkenbergs kommun och omsätter ca 210 Mkr.

Om Rejlers: Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB ingår i Rejlers norska verksamhet tillsammans med Rejlers Engineering AS och Rejlers Elsikkerhet AS. Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2000 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Norge och Finland. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Pettersen, VD Rejlers Norge, thomas.pettersen@rejlers.no, +47 950 22 323
Malin Sparf Rydberg, Kommunikationschef Rejlers AB, malin.rydberg@rejlers.se, +46 70-477 17 00
Karin Tångring, Elnätschef, Falkenberg Energi, karin.tangring@falkenberg.se, +46 346-88 67 07