Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad

Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgängliga på företagets hemsida www.rejlers.com/se. Årsredovisningen är uppdelad i två delar, en företagspresentation och en legal årsredovisning.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början av maj och kan beställas genom att skicka ditt namn och din adress via e-post till arsredovisning@rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:

Anna Jennehov, CFO, 073-0740670, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Information är sådan som Rejlers AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 16.00 CET.