Rejlers förnyar avtal med Agder Energi

Rejlers förlänger två stora ramavtal med Agder Energi med två år vilket innebär leveranser från Rejlers för över 100 MNOK. Det ena avtalet omfattar tekniska konsulttjänster till alla företag inom Agder Energi-koncernen. Det andra gäller genomförande av eltillsyn hos Agder Energi Netts elkunder. Var för sig har avtalen ett uppskattat värde på runt 25 MNOK per år.

– Vi är mycket nöjda med att företagen i Agder Energi-koncernen vill använda sig av våra tjänster även under 2018 och 2019. Det betyder att vi har gjort ett bra jobb så här långt, säger Kjell Myrann, divisionschef för Elkraft i Rejlers Norge.

Båda avtalen slöts 2016, med option på ytterligare två år som Agder Energi nu utnyttjar. Avtalen om tillsyn har ingåtts med nätbolaget och innebär att Rejlers Elsikkerhet AS ska genomföra ca 8 000 inspektioner årligen av elanläggningar hos privat- och företagskunder till Agder Energi Nett.

Leveransen till koncernen omfattar projektering och projektledning inom elkraft, elteknik, dokumentation, anläggning och miljö. Agder Energi Nett är den viktigaste enskilda kunden inom Agder Energi.

– Under de närmsta åren kommer det att investeras stora belopp i elnätet. Nya bostadsområden, köpcentrum och företagsparker som uppförs kräver säker tillgång till energi. Det betyder fler uppdrag för oss, säger Kjell Myrann.

Nöjd uppdragsgivare
Ramavtalen med Agder Energi utgör tillsammans Rejlers största åtagande inom elkraft. Enligt Myrann betyder det mycket att avtalen nu är säkrade i två år till.

– Det ger oss möjlighet att behålla och vidareutveckla vår kompetens inom elkraft. Samtidigt är samarbetet med Agder Energi en dörröppnare som leder till kontrakt med andra energibolag. Ramavtalen med Helgeland Kraft som ingicks tidigare i år är ett exempel på det, säger Kjell Myrann.

Han tror att den omfattande uppgraderingen av elnätet med digitalisering, prissättning efter effekt och ökade möjligheter till effektstyrning innebär stora möjligheter för Rejlers framöver.

Svein Are Folgerø, vd för Agder Energi Nett, menar att det goda samarbetsklimatet gjorde att de valde att förlänga kontrakten med Rejlers.

– Vi upplever att samarbetet utvecklas och hela tiden förbättras. Konkurrensen är tuff i den här branschen, men vi ser att Rejlers hänger med bra, både när det gäller kvalitet och pris. Vi hoppas att Rejlers fortsätter på samma sätt under kommande år, säger Folgerø.

Omfattande eltillsyn Avtalen om eltillsyn innebär att Rejlers under de kommande två åren ska genomföra cirka 16 000 inspektioner i bostäder och kommersiella fastigheter i Agder. Tillsynsplanen utarbetas av Agder Energi Nett i samarbete med Rejlers elsäkerhet utifrån anvisningar från den norska myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Asbjørn Hilde, vd för Rejlers elsäkerhet, säger att kontrakten sysselsätter runt 20 medarbetare de nästkommande två åren.

– Utöver den lagstadgade tillsynsverksamheten ska vi ut i skolorna och informera om elsäkerhet. Revisioner av elföretag, marknads- och produktkontroll och jordfelssökning är också en del av kontrakten, säger Hilde.

Thomas Pettersen, vd för Rejlers Norge, säger att Rejlers är glada över att  Agder Energi upplever samarbetet som värdefullt och förlänger avtalen.  

– Eltillsyn är en mycket viktig samhällsuppgift. Genom att kombinera nya teknologiska anordningar med skickliga tillsynsingenjörer har Rejlers stora ambitioner att bedriva tillsynsverksamhet på ett effektivt sätt och att ta positionen som den ledande aktören inom detta område i Norge.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Pettersen; vd Rejlers Embriq och Rejlers Norge tel. +47 950 22 323, e-post: thomas.pettersen@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 11.00 CET.