Rejlers levererar nytt styr- och övervakningssystem till SKB

Rejlers har vunnit ett större uppdrag för SKB, Svensk Kärnbränslehantering. Det omfattar projektering, leverans och installation av nytt styr- och övervakningssystem vid SKB:s anläggning för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Uppdraget påbörjas i sommar och ska vara klart under hösten 2018.

- Vi är mycket stolta över att vi vunnit det här uppdraget som omfattar ett komplett nytt DCS-system typ Siemens Simatic PCS 7, säger Daniel Lind, affärschef på Rejlers.

Rejlers har gjort flera uppdrag för SKB tidigare och Daniel Lind betonar att det är extra kul att vinna ett uppdrag där uppdragsgivaren har ett så noggrant och gediget upphandlingsarbete. SKB arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt och Rejlers kompetens inom automation kan på ett effektivt sätt bidra till en bra helhetslösning.

För SKB är det viktigt med konkurrens och att jämföra de inkomna anbuden på lika villkor innan val av en leverantör genomförs. Det gäller också att hitta en leverantör som kan möta förväntningarna eller till och med överträffa dem.

- Vi sökte en leverantör som har bred erfarenhet, hög leveranskapacitet och där vi kan skapa ett långsiktigt samarbete, säger Robert Lindh, kommersiellt ansvarig för projekt Scada på SKB.

För SKB är det också viktigt att leverantören uppfyller SKB:s strategi. Det innebär att hitta en leverantör som kan leverera ett tillförlitligt system som uppfyller kraven med den bästa totalekonomiska lösningen för hela systemets tekniska livslängd.

- När vi på SKB ska implementera ett nytt tekniskt system som ska stödja oss i vår verksamhet är det viktigt med bra partners. Enligt vår uppfattning så är Rejlers Sverige AB en sådan partner, säger Robert Lindh.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Daniel Lind, affärschef, Rejlers Sverige tel. 0720-90 26 55, e-post: daniel.lind@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.