Rejlers offentliggör villkor för företrädesemission

Rejlers AB (publ) (”Bolaget” eller ”Rejlers”) offentliggjorde den 9 februari 2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 13 mars 2017, genomföra en nyemission om cirka 200 miljoner kronor för att accelerera det pågående omställningsarbetet och därmed stärka Bolagets finansiella ställning samt operationella flexibilitet. Idag offentliggör Rejlers styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

För att ta del av detta pressmeddelande och informationsinnehållet i dess helhet vänligen besök http://www.rejlers.com/se/Investerare/Aktien/Foretradesemission.

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.