Sinfra och Rejlers förnyar avtal om mättjänster till elmarknadens aktörer

Rejlers Embriq AB och Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening, har förnyat avtalet om ett överordnat mätvärdeshanteringssystem. Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar en flexibel plattform för hantering av mätvärden och ett insamlingssystem för mätvärden från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare.

- Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete tillsammans med Rejlers som varit en av våra leverantörer inom mättjänster under senaste avtalsperioden, säger Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare på Sinfra.

- Sinfra är en viktig partner för Rejlers då vi har många gemensamma kunder på elmarknaden och avtalet gör det enklare för medlemsföretagen att avropa tillhörande tjänster och produkter utan tidskrävande upphandlingar. Vi ser fram emot att vara ett kunskapsstöd och fortsätta vårt arbete med att guida företagen i rätt riktning, säger Martin Sellman, Country Manager Rejlers Embriq AB.

Quant - framtidssäkrat och flexibelt

Med det nya avtalet får Sinfras medlemmar tillgång till Quant, en flexibel mätvärdesplattform som är framtidssäkrad och som hanterar förändringarna på elmarknaden på ett smart och smidigt sätt. Exempelvis är Quant redan integrerad med Elhub i Norge och Rejlers följer utvecklingen av Elhub i Sverige. Quants insamlingsmotor hanterar flertalet mätartyper på den svenska marknaden och kan integreras till diverse MDM/KIS system. Kopplingarna sker via Drivers eller API.

Quant är ett av marknadens mest effektiva system beträffande utveckling och anpassning till Smart Grid funktionalitet. I Norge är Rejlers marknadsledande med lösningen och drygt femtio procent av alla mätvärden från Norges elnätsföretag hanteras genom Quant. Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar en plattform för flexibel hantering av mätvärden från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare.

Om avtalet
Ramavtalet omfattar leveranser av överordnade mätvärdeshanteringssystem samt tillhörande produkter och tjänster. Ramavtalet gäller i två år efter att avtalet trätt i kraft, med möjlighet till förlängning/prolongering i ett + ett år.

Om Sinfra
Sinfra är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal. Sinfra har för närvarande 222 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

Om Rejlers
Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB ingår i Rejlers norska verksamhet tillsammans med Rejlers Engineering AS och Rejlers Elsikkerhet AS. Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2 000 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Pettersen, VD Rejlers Norge, thomas.pettersen@rejlers.no +47 950 22 323
Malin Sparf Rydberg, Kommunikationschef Rejlers AB, malin.rydberg@rejlers.se, 070 4771700
Lars-Eric Larsson, Strategisk upphandlare, lars-eric.larsson@sinfra.se +46 (0)8 525 099 47

Bildtext:
Från vänster i bild:
Tomas Esselin, Marknad och försäljning Rejlers Embriq AB
Helena Skarfelt, Marknad och försäljning Rejlers Embriq AB
Lars-Eric Larsson, Strategisk upphandlare Sinfra
Martin Sellman, Country manager Rejlers Embriq AB
Nabaz Dalshad, Upphandlingskoordinator Sinfra