Förnybar elproduktion

Visionen för Sverige är ett helt förnybart elsystem om 20 år. Det globala klimatavtalet där världens länder slår fast att temperaturökningen i världen ska hållas under 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader sätter den fossilfria elproduktionen och vikten av förnybar energi i fokus.

- Rejlers är redan i dag involverade i flera anläggningar som producerar el genom solenergi eller vattenkraft, vindkraft och vågkraft och vi vet hur vi binder samman nya kraftkällor till ett fungerande nät, säger Sara Kimell, divisionschef på Rejlers.

Morgondagens elsystem för förnybar energi

Smarta elnät, Smart Grid, är också viktigt för att utveckla en modern energisektor. Tekniska lösningar för att lagra energi är också en central del i övergången från dagens elproduktion till morgondagens nya system som bygger till hundra procent på förnybara energikällor. En del i lösningarna handlar också om att elkunderna kan bli delaktiga för att minska mänsklighetens ekologiska fotavtryck.

Förnybar energi är inte samma sak som hållbar energi

- Förnyelsebart är inte självklart hållbart, betonar Sara Kimell. Analysen av hur hållbar en anläggning är, utifrån vilka effekter den har på naturen, miljön i ett större perspektiv och de samhällen som konsumerar elen, är grundläggande i alla uppdrag.

Investeringarna inom området ökar snabbt och Rejlers har etablerad verksamhet på stora delar av marknaden i Norden.

- Vi jobbar för att ta täten i klimatomställningen inom elproduktionsområdet, säger Sara vidare.