Planerar för flytt av två städer

Att förflytta två städer innebär inte bara nybyggnationer av fastigheter och vägar, det innebär även att många mil elledning och ett stort antal nätstationer kommer behöva byggas.

I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvorna för järnmalmsbrytning. I över 100 år har gruvorna brukats för att bland annat förse ståltillverkare runtom i världen med den viktiga råvaran. De senaste åren har gruvbrytningen börjat närma sig de två samhällena, något som gjort att de båda tätorterna nu flyttas.

Samhällen flyttas
I takt med att LKAB expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har redan i dag delar av Malmberget rivits eller flyttats.

- Det är en samhällsomvandling som pågår och som har berört Gällivare kommuns medborgare under snart 40 års tid, säger Magnus Lindgren, projektör på Rejlers.

Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden har blivit påverkade. Cirka 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032.
Under de kommande 10-15 åren kommer även Kirunas stadskärna behöva placeras tre kilometer öster om nuvarande stadskärna. Det som ligger bakom den nödvändiga flytten är att malmbrytningens utbredning gjort att markdeformationer skapats vid markytan, något som senare kan utvecklas till sprickor. Deformationszonen närmar sig staden och för att inte förstöras av markförskjutningarna måste stora delar flyttas och ersättas.

- Utmaningen är att anpassa elnäten efter de förändrade förhållandena för boende och företag och att det vi tar ur drift avvecklas på ett säkert sätt, säger Magnus Lindgren.

I Kirunas utvecklingsplan ska det rymmas cirka 3 000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell, ett stort antal arbetsplatser, stora och viktiga offentliga institutioner som sjukhuset, gymnasieskolan, biblioteket och polishuset, samt ett antal kulturbyggnader.

Rejlers deltar i uppbyggnad av ny infrastruktur
Vattenfall äger det mesta av elnätet i Kiruna och Gällivare och för dem innebär flytten att många mil elledning och ett stort antal nätstationer behöver byggas inom de nya områdena som nu planeras. Tillsammans med bland annat kommuner, arkitekter, exploatörer och fastighetsägare planeras en infrastruktur där även eldistributionsnätet ingår.

– Rejlers arbetar som konsult till Vattenfall. Det innebär att vi deltar tillsammans med Vattenfall för att planera för en ny nätstruktur, samråda och medverka på projekteringsmöten, ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för de nya områdena som ska byggas. Ett otroligt spännande uppdrag, avslutar Magnus Lindgren.

 

På bilden ovan: från vänster Magnus Lindgren Rejlers, Eva-Marie Rönnbäck, Vattenfall Eldistribution, Peter Arvidsson, Vattenfall Eldistribution framför nya stadshuset i Kiruna som ska invigas under sommaren 2018