Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 är publicerad

Rejlers årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.rejlers.com/se. Årsredovisningen är uppdelad i två delar, en företagspresentation och en legal årsredovisning.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april och kan beställas genom att skicka ditt namn och din adress via e-post till arsredovisning@rejlers.se. Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på www.rejlers.com i början av maj.

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson; vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se 
Lisa Rejler; tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se