UPMs huvudkontor

UPM byggde sitt nya huvudkontor, Biofore-huset, vid Tölöviken i Helsingfors.

Lausamo Oy som ingår i Rejlers hade hand om huvudkontorets el-, belysnings-, telekom- och säkerhetssystem.  UPMs nya huvudkontorsbyggnad är ritad av arkitekt Pekka Helin & Co, som också står bakom bland annat Lilla parlamentet (fi. Pikkuparlamentti, en tillbyggnad till Riksdagshuset i Helsingfors) och Finnairs nya huvudkontor. Rejlers har genom Lausamos medverkan varit delaktig också i dessa projekt.

Objektets arkitektur och dess placering i Helsingfors centrum mitt emot Musikens hus gör uppdraget extra intressant. UPM är en av världens största tillverkare av massa och papper verksamhetsområden Träd och Bio syns tydligt i byggnaden. Belysningen har använts med omsorg överallt.

UPMs nya huvudkontor har punktarbetsplatser för 420-430 personer och tillväxtutrymme för över 500 personer. Det nya huset är rymligt och ljust. Det finns gott om öppna utrymmen men också lugna arbetslokaler i olika storlekar.