Trafikverket: Älvsborgsbron i nytt ljus

Trafikverket planerar för en omfattande översyn och upprustning av Älvsborgsbron.

I samband med detta utarbetas förslag på upprustning av gestaltningsbelysning samt brons övriga elsystem. Befintlig belysning kommer att rivas och ersättas med ny modern teknik. Parallellt med arbetet för upprustning utarbetas förslag på effektbelysning av bron under byggtiden. Stor vikt läggs vid att skapa en anläggning som är både hållbar och på ett effektivt sätt kan underhållas.