Elnätet förstärks i Nationalstadsparken

I takt med att Stockholm växer ökar behovet av el. Fler människor ska ta sig till och från jobb och skolor, promenera genom upplysta parker och värma sina hem. På flera håll i staden pågår därför arbetet med att förnya och förstärka det befintliga elnätet.

I Nationalstadsparken på Djurgården planerar Fortum att ersätta de befintliga 220 kV luftledningarna med nya 220 kV kablar i marken. Vi har fått i uppdrag att undersöka och förprojektera ett antal alternativa kabelsträckningar.

Vi ansvarar även för koncessionsprocessen som omfattar framkomlighetsanalys samt samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänhet. Miljökonsulter hos oss på Rejlers kommer även upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.