Nodra AB: Totalrenovering av vattenverk för långsiktig vattenförsörjning

Strömsfors vattenverk utanför Norrköping totalrenoveras med start hösten 2020 och skall stå klart för idrifttagande av ny process före sommaren 2021. Rejlers fick förtroendet att under första halvåret 2020 leverera totalprojektering och ta fram underlag för renoveringens genomförande.

Strömsfors vattenverk byggdes 1969-1976 och har sedan dess stått för vattenförsörjning till områdena Strömsfors, Krokek, Gruvstugan och Kolmården utanför Norrköping. År 2018 bedömdes utrustningen i Strömsfors vattenverk inte vara av det slag för att långsiktigt kunna producera godkänd vattenkvalitet. Det i kombination med att det saknades reservvatten i området startade behovet att rusta upp vattenverket.

Rejlers har stått för totalprojektering av renovering av Strömsfors vattenverk innefattande såväl fastighet och process för att verket med säkerhet skall ha kapacitet att leverera vatten med hög kvalitet som svarar upp till det ökade behovet av vatten i området. Projektet har innefattat såväl automation-, el-, mek-, rör- och smideskonstruktion.

Rejlers har i ett nära samarbete med kunden Nodra AB genomfört en gedigen projektering av Strömsfors vattenverks renovering och nya processlösning. I projektet har Rejlers upprättat förfrågningsunderlag med dokumentation för en komplett anläggning.

Industry-projektering-Stromsfors-vattenverk_2_750.jpg