Automation

För Rejlers innebär automation allt från idé till färdig anläggning. Genom smarta och effektiva lösningar skapar vi konkurrenskraft hos våra kunder.

Automatisering handlar inte enbart om teknikkunnande utan lika mycket om kunskap om kundens tillverkningsprocesser. Med vår kompetens kan vi både utveckla er verksamhet och utbilda era medarbetare så ni kan bli ännu effektivare.

Genom vår breda och djupa kompetens inom automation har vi möjligheten att vara verksam inom många olika branscher som t.ex. industri, infrastruktur, energi, fastighet. Tack vare vår geografiska spridning med kontor runt om i Sverige finns vi dessutom alltid nära våra kunder.

Automation som helhetslösning

Vi kan erbjuda våra kunder allt från helhetslösningar till enstaka tjänster som exempelvis projektledning och konstruktionsresurs. En helhetslösning kan omfatta en styrentreprenad där vi finns med från förstudie till driftsatt anläggning. Den kan också omfatta hela tillverkningslinjer där vi ansvarar för att hantera allt ifrån process och mekanik till el, automation, drifttagning och utbildning.

Inom automation erbjuder vi bland annat:

  • Projektledning
  • Projektering
  • Systemering
  • Programmering och driftsättning av PLC/SCADA/DCS-lösningar
  • El- och instrumentkonstruktion
  • OT (Industriell IT)
  • CE och maskinsäkerhet
  • El-säkerhet, besiktningar
  • Dokumentation
  • Utbildning