Rejlers avyttrar norska telekomverksamheten till OneCo

Rejlers Norge avyttrar dotterbolaget Rejlers Telecom AS till OneCo för 12,3 MNOK. Anledningen är att Rejlers telekomverksamhet i Norge inte längre passar in i kärnverksamheten och tillhör inte framtidsstrategin i Norge. Genom att sälja telekomverksamheten kan Rejlers Norge fokusera på områden där vi ser störst tillväxtpotential framöver: inom Energy, Buildings och IT.

- Telekomverksamheten i Norge bygger på en annan affärsmodell än kärnan i Rejlers och är inte lik vår övriga telekomverksamhet. Vår kärna är ledande IT- och teknikkonsulttjänster i Sverige, Norge och Finland och det är där vi ska satsa våra resurser framgent, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers.

Avtal om försäljning av Rejlers Telecom AS

Rejlers Norge AS har idag tecknat avtal med OneCo AS om försäljning av verksamheten Rejlers Telecom AS. Försäljningslikviden uppgår till 12,3 MNOK exklusive försäljningskostnader och genererar preliminärt en försäljningsvinst på cirka 4 MNOK. Bolaget kommer att exkluderas från Rejlers räkenskaper den 1 juni 2018. Rejlers Telecom AS har 90 medarbetare och en omsättning på cirka 120 MNOK per år. Affären är villkorad norska Konkurrensmyndighetens godkännande.  

Passar OneCos verksamhet

- Inom OneCo har Rejlers telekomverksamhet bättre förutsättningar att utvecklas. Rejlers Telecom AS har en annan affärsmodell och få synergier med de övriga affärsområden vi har i Rejlers Norge. Vi tror därför att Rejlers Telecom passar väldigt bra in i OneCo, där telekom är en del av koncernens kärnverksamhet. Det kommer att gynna alla medarbetare och kunder eftersom de nya ägarna kommer att kunna tillföra betydande marknadssynergier som ytterligare bidrar till fortsatt utveckling, säger Thomas Pettersen, vd Rejlers Norge.

Om OneCo

OneCo är ett väletablerat företag i Norge med 800 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder NOK. Verksamheten på den norska marknaden fokuserar framför allt på samhällsinfrastruktur som elkraft och telekommunikationsnät. OneCo finns också representerat i Sverige genom OneCo Sverige AB där ambitionen är att nå en liknande position på den svenska marknaden.

Om Rejlers Norge

Rejlers Norge levererar tjänster till kunder över hela Norden och är representerade i alla de största städerna i Norge samt i Motala och Göteborg i Sverige. Efter försäljningen av Rejlers Telecom AS är vi cirka 250 medarbetare med en förväntad årlig omsättning på cirka 430 MNOK. Vi har en unik kunskap om digitalisering i kombination med rådgivande affärskompetens inom de branscher vi jobbar med. Vi bidrar till affärsfördelar för våra kunder genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk it-användning inom kundområden som energi, detaljhandel, infrastruktur och bygg. Vi är en del av koncernen Rejlers, som har 75 års erfarenhet som rådgivare och teknikkonsulter för näringslivet och offentliga sektorn i Norden. Rejlers är noterade på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.no

 

För ytterligare information kontakta: 

Viktor Svensson; vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se 

Thomas Pettersen; vd Rejlers Norge AS, tel. +47 950 22 323: thomas.pettersen@rejlers.no

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 09:30 CET.