Rejlers får utökat förtroende av SSAB i Luleå

Rejlers har tagit hem ytterligare ett större uppdrag för stålföretaget SSAB i Luleå. Uppdraget omfattar elprojektering av det nya styrsystemet som reglerar gasbehandlingen vid koksverket samt för de nya ställverken. Rejlers ansvarar även för idrifttagningen.

- Vi har en lång historik och är mycket glada över att återigen få förtroendet att leda ett av SSAB:s större projekt under de kommande två åren, säger Hans Nilsson, projektledare på Rejlers Industry i Luleå.

Vid traditionell ståltillverkning används koks vid framställningen av råjärn och i koksverket utvinns gaser som bland annat ger energi till värmekraftverk. Rejlers hjälper nu SSAB att uppgradera och modernisera gasbehandlingen vid koksverket i Luleå. Ett projekt som omfattar elprojektering av ett nytt styrsystem och ställverk samt att säkerställa hög kvalitet när de nya systemen tas i drift om två år. Rejlers har tidigare utfört flera större uppdrag åt SSAB, bland annat omställning av masugnar samt stränggjutning.

Som ett led i att utveckla och förnya stålproduktionen arbetar SSAB med att skapa en helt fossilfri ståltillverkningsprocess. Ett samarbete har inletts med LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter) där man lanserat initiativet HYBRIT. Tanken med HYBRIT är att ersätta kol och koks, som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. HYBRIT-projektet har påbörjats och den nya tekniken beräknas vara klar 2035.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Öhrnell, divisionschef Industry & Infra, 072 213 11 70, henrik.ohrnell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om SSAB
SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
www.rejlers.com