Rejlers strategisk rådgivare till Node Pole

Rejlers har utsetts till rådgivare åt Node Pole, som ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft, för att bistå Node Pole:s kunder med beslutsunderlag vid investeringar i nordisk infrastruktur. Rådgivningen avser bland annat etablering av storskaliga serveranläggningar och datacenter.

Rejlers tillhandahåller experttjänster som underlättar vid beslutsfattandet om vilka områden som erbjuder gynnsamma förhållanden gällande energiinvesteringar. Node Pole är en ny kund till Rejlers inom området och är ett företag som förmedlar stöd till investerare i molnbranschen och andra energiintensiva branscher, t.ex. industriell produktion och batteritillverkning.

Node Pole har framgångsrikt hjälpt företag som Facebook, Amazon och Microsoft i Sverige, med etablering av datacenter. Node Pole ägs av elbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft och har som mål att skapa nya affärsmöjligheter i Sverige och på Europamarknaden. Energiproduktionen i Sverige är till större delen koldioxidfri och kommer främst från vatten, vind och kärnkraft. Detta gör Sverige till en världsledare på området hållbar, tillförlitlig och ren energi. En fördel med att förlägga t.ex. datacenter i Sverige är att elpriserna är låga på sommaren, när anläggningarna kräver avancerad kylning. På vintern, när temperaturen istället ofta är under noll, reduceras behovet av kylning automatiskt när priserna är högre.

- För att fatta rätt beslut i denna typ av stora investeringar krävs en mängd olika data och detaljerade analyser. Rejlers har levererat managementkonsulttjänster till Node Pole som omfattar investeringskostnader, tekniska lösningar, tidsuppskattningar gällande byggnation samt juridiska tjänster för de tillstånd som krävs, säger Claes Böös, Business Area Manager inom divisionen Energy på Rejlers.

- Samarbetet med Rejlers har hjälpt oss i vårt viktiga arbete med att utveckla nya branscher i Sverige, vilket är bra både för klimatet och världen. Det är bra att energiintensiva branscher etablerar sig i Sverige, med vår energimix och vårt låga koldioxidavtryck, säger Patrik Öhlund, vd för Node Pole.

För ytterligare information kontakta:
Claes Böös, Business Area Manager, division Energy, 0724 02 51 81, claes.boos@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Om Node Pole
Node Pole är Sveriges nav för kommersiell investering och utveckling, ett företag som förmedlar stöd till investerare i molnbranschen och andra energiintensiva branscher, t.ex. industriell produktion och batteritillverkning.
www.nodepole.com

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
www.rejlers.com