Tf. finanschef på Rejlers utsedd

Som tidigare meddelats lämnar Mats Åström sin tjänst som finanschef på Rejlers AB den 27 april. Rekryteringen av hans efterträdare pågår. Mikael Lingefelt, Rejlers koncerncontroller, kommer tills vidare att tjänstgöra som tillförordnad finanschef.

Mikael Lingefelt är född 1961. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Mikael har arbetat som koncerncontroller på Rejlers i 6 år. Innan dess arbetade han som ekonomichef på Neonet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Thomas Rebermark; marknads- och kommunikationschef, tel. +46 722 02 74 11, e-post: thomas.rebermark@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 11.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.