Affärsidé och vision

Affärsidé

Rejlers ska skapa värden för  kunder, medarbetare, ägare och samhället genom att tillhandahålla optimala  tekniska lösningar över generationer.

Vision 2020

Rejlers ska vara det mest framgångsrika och hälsosamma företaget i vår bransch i Norden. Med de bästa medarbetarna, kunderna och ägarna är vi med och bidrar till utvecklingen av våra samhällen. 

2020 – 3030 - 4040 innebär att Rejlers år 2020 ska ha minst 3030 medarbetare och omsätta minst 4040 miljoner kronor.