Mer om oss

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genom föra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

Vd

Jonas Thimberg är vd för Rejlers Sverige och Peter Rejler är vd och koncernchef för Rejlers.

Hemmamarknad

Våra hemmamarknader är Sverige, Finland och Norge med övriga Norden och Östersjöområdet som tillväxtmarknader. Rejlers genomför varje år cirka 11 000 kunduppdrag.

Här finns vi

Vi är 2 000 medarbetare på cirka 80 orter i Sverige, Finland och Norge. I Sverige arbetar närmare 1 000 konsulter över hela landet.

Värdeord

Under Rejlers 70-åriga historia har fyra värdeord utkristalliserat sig. Värdeorden är pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam. De vill vi dela med varandra och med vår omvärld.

Aktien

Rejlers B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Familjen Rejler äger 58 procent av rösterna och 25 procent av kapitalet. Andra stora ägare är Lannebo fonder, Nordea Investment Fund och Didner & Gerge Fonder.