Studenter

Rejlers växer och vi är ständigt på jakt efter nya talanger. Vi är aktiva på universitet och högskolor för att skapa intresse för Rejlers. Det gör vi genom deltagande på arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar, riktade event och att vi tar emot praktikanter och examensarbetare. Vi erbjuder även young professionals möjligheten att få en flygande start genom Rejlers talangprogram - Rejlers Next Generation