Learning & Development

Vår vision Home of the learning minds speglar vad våra medarbetare kan förvänta sig av oss. Med vår inställning att alltid omfamna dagens och morgondagens utmaningar, i kombination med kontinuerligt lärande har vi förutsättningarna att bli de bästa vi kan bli. Vi har ett team-fokuserat mindset och vi erbjuder våra medarbetare professionell utveckling genom olika metoder och verktyg för lärande. 

Rejlers har faktiskt en helt egen Youtube-kanal - Rejlers Play.
Här kan du inspireras och ta del av intressanta intervjuer och case och på så vis fylla på med värdefull kunskap! 

Kompetensutveckling - vad betyder det?

Kompetensutveckling är alla de aktiviteter som syftar till att bredda eller höja medarbetares eller gruppers kompetens. Alla ledare har ansvar för att bidra till att skapa en lärande kultur och goda förutsättningar för medarbetarna. Samtidigt har alla medarbetare ett viktigt ansvar för sin egen kompetensutveckling och för att aktivt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra. Medarbetarutveckling sker således genom ett ömsesidigt samarbete mellan dig som medarbetare och din ledare. 

Kompetensutveckling kan ske på många olika sätt där några exempel är utmanande arbetsuppgifter, mentorskap, hänga med i debatt och media eller att gå en utbildning. Utbildning inom medarbetarens specialistområde sker både internt, med externa eller interna lärare, eller externt genom deltagande i olika kurser.