Boliden Aitik: Växelstup ST2059

Boliden Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver.

För att Boliden Aitik ska nå nytt uppsatt mål 2020 att producera 45 Mton/år genomfördes flertalet investeringar. Boliden och Rejlers Sverige AB kom överens Q1-2019 att tillsammans och på kort tid ta fram och ersätta befintligt stup i malmlagret med ett nytt modernt växelstup för en hållbar framtid och en del till att nå Bolidens mål.

Tidigare funktion

Det tidigare stupet med tillhörande transportör hade inte funktionen att kunna utföra linjeväxling under full produktion. Stupet satt också fast i transportören, och för att växla mellan linjerna, stoppades bergflödet och stupet/transportören flyttades. Detta produktionsuppehåll tog ca 20 min, ca 8ggr/ dygn.

Funktion med nya växelstupet

Det nya stupet och transportören är separerade med inbördes synkroniserad drift och kan växla bergflödet mellan linjerna under full produktion, dvs. ca 7 000ton/h.
Stupet nyttjar också materialbädden för mottagning av bergflödet, så slitaget är i princip eliminerat.

boliden-aitik-vaxelstup_ritning_kombinerad.jpg

Rejlers åtagande

 • Funktionsutredning
 • Framtagning koncept
 • Konstruktion, tillverkningsritningar
 • Beräkningar
 • 3D Cad-samordning
 • Riskanalyser
 • Maskinsäkerhet / CE
 • Tekniskt stöd
 • Funktion och montagebeskrivningar
 • Dokumentation
 • Projektsamordning

Fakta om stupet

 • Vikt 88 004 kg
 • L= 9m, B= 6,4m, H= 9,1m

boliden-aitik-vaxelstup_skiss.jpg

Utmaningarna

 • Tidskritiskt med enbart 36 veckor från uppdragsstart till idriftagning
 • Funktion och driftsäkerhet
 • Storlek, tillverkarmässighet, tillverkningsort, transport
 • Inre slitage

Lösning

Med rätt energi och fokus i projektgruppen och speciellt av konstruktörer så löste Rejlers utmaningarna i gott samarbete med kund.

Resultat och syfte

 • Ökning av produktion, av kunden satta mål
 • Driftsäkerhet
 • Underhållsvänligt
 • Minimera slitage i stup
 • Lägre underhållskostnader
 • Lägre underhålls intervaller