Maskinsäkerhet och CE-märkning

Rejlers – din partner för CE-märkning av maskiner och processutrustning. Som tillverkare eller användare av maskiner och processutrustning omfattas företag med största sannolikhet av Produktansvarslagen (PAL) och kraven på CE-märkning.

Rejlers har många års erfarenhet av att hjälpa företag inom områdena CE-märkning av maskiner samt maskinsäkerhet. Vi hjälper tillverkare och anläggningsägare med att utforma säkerhetslösningar för nya och befintliga maskiner, maskinlinjer och processutrustning.

Med stöd av våra certifierade maskinsäkerhetsspecialister kan du som arbetsgivare, anläggningsägare och tillverkare få hjälp med åtgärder som är nödvändiga för efterlevnad av de lagliga kraven och dessutom åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö och ökad produktionskapacitet. Tack vare vår geografiska spridning med kontor runt om i Sverige finns vi dessutom alltid nära våra kunder.

CE-märkning

När du köper in maskiner eller komponenter som ska sättas ihop eller byggas om till vad man brukar kalla en sammansatt maskin eller ett sammansatt tillverkningssystem, så blir du i regel att betrakta som tillverkare. Detta gäller även om de icke sammansatta maskinerna/delutrustningarna levereras CE-märkta. Vi kan erbjuda våra kunder hjälp med hela eller delar av CE-processen. Som till exempel kravspecifikation utifrån tillämpliga produktdirektiv eller att granska CE-relaterade dokument och övrig dokumentation.

Inom maskinsäkerhet och processäkerhetsområdet levererar vi:

  • CE-märkningsprocessen
  • Maskinsäkerhet
  • Riskbedömning
  • Säkra styrsystem SS-EN ISO 13849-1, SS-EN 60261 och SS-EN 61508
  • Lyftverktyg
  • Tryckbärande anordningar PED 2014/68/EU
  • ATEX
  • Teknisk dokumentation
  • Besiktning och säkerhetsanalys av er maskinpark
  • Utbildning